Oluline

KUTSUME OSALEMA - UUS KURSUS JÄRVAMAAL ALGUSEGA 2. OKTOOBER. 17. juuli

Eesti Rahvapärimuse Kool kutsub osalema ja jagama -
tasuta pärimuskursus
„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR -
esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“


Registreerimiseks on avatud kursus Imavere Rahvamajas:

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Toimumisajad Järvamaal:
kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Hetkel 7 vaba kohta.


Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastasedinimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.

Registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.
Registreerimiseks palume esitada järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefon.
NB! Registreerimisel palume lisada sihtrühm, kuhu kuulute.

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194


Lisainfo kursuse kohta üldisemalT:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"

Lisainfo käimasolevate kursuste kohta:
Tasuta pärimuskursus Pala Kultuurimajas_algusega 23.08.2019
Tasuta kursus Pärnus_algusega 28.08.2019

Registreerimiseks on avatud kursus Imavere Rahvamajas:

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Toimumisajad Järvamaal:
kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Hetkel 7 vaba kohta.


Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastasedinimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.

Registreerimine terje.parimuskool [at] gmail.com või tel 56 492 650.
Registreerimiseks palume esitada järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefon.
NB! Registreerimisel palume lisada sihtrühm, kuhu kuulute.

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194


Lisainfo kursuse kohta üldisemalT:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"

Lisainfo käimasolevate kursuste kohta:
Tasuta pärimuskursus Pala Kultuurimajas_algusega 23.08.2019
Tasuta kursus Pärnus_algusega 28.08.2019


Näituse avamise ring. Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis 28.08.2019
Näituse avamise ring. Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis 28.08.2019
Oluline - minu lugu, mälestused, esemed. Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis 28.08.2019
Oluline - minu lugu, mälestused, esemed. Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis 28.08.2019