PÄRIMUSKURSUSED

ESITUS JA EESKUJU KUI VÕTI ÕPIOSKUSTESSE

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

 


See on kursus meie lugudest, nii õppimises, kui igapäevaelus kui perepärimuses.

Kursuse läbiviija Marju Järvpõld: "Kogukonna jõud on seal elavates (eriti seal sündinud) inimestes, kes kannavad koha järjepidevust ja lugusid põlvest põlve. Lood ei lähe edasi niisama, neid peab kas olema võimalus rääkida või veel parem - kirja panna.  Selleks on vaja võtta aega, ja see kursus andis võimaluse võtta aeg endasse vaatamiseks ja enda sisse kogunenud lugude/teadmiste avamiseks teistele. Tekkis võimalus rääkida ja õppida neid lugusid koguma ja kirja panema! Igal pool elab inimesi, keda võiks nimetada maa soolaks, kelles on sügavust, tarkust, hoolimist. On olnud suur rõõm nendega kohtuda!"

Kursuse läbiviija Terje Puistaja "Kui ma mõtlen sellele kursusele, siis kõigepealt tulevad meelde inimeste lood. Ja et meil on olemas omad rahvajutustajad. Ja sügavus, valu, mis nendes jagatud lugudes on. Me räägime tänapäeval omavahel nii vähe, aeg libiseb käest, lood aga kummitavad ja kui ei ole neid kellegagi jagada... Oleme avastanud igal kursusel uskumatuid kullaterasid, mis meie maal on - meie inimesi."


KURSUSED 2020
Tuleme külla:)


Kursused 2019:
 Järvamaal

kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Vabu kohti ei ole.


 Pärnus
Toimumisajad Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis:
1) kolmapäev, 28. august 2019; 
2) reede, 13. september 2019; 
3) kolmapäev, 25. september 2019. 
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts, Allika tn 2a, Pärnu„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks.
Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös. Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastased inimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.

Registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.
Registreerimiseks palume esitada järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefon.
NB! Registreerimisel palume lisada sihtrühm, kuhu kuulute.

 

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaleti Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194

 

©Eesti Rahvapärimuse Kool 2020

 

Lisainfo teiste 2019. aastal toimunud ESF kursuste kohta:

Pärimuskursus Pala Kultuurimajas

Pärimuskursus Pärnus

 

 

See on kursus meie lugudest, nii õppimises, kui igapäevaelus kui perepärimuses.


Kursuse läbiviija Marju Järvpõld: "Kogukonna jõud on seal elavates (eriti seal sündinud) inimestes, kes kannavad koha järjepidevust ja lugusid põlvest põlve. Lood ei lähe edasi niisama, neid peab kas olema võimalus rääkida või veel parem - kirja panna.  Selleks on vaja võtta aega, ja see kursus andis võimaluse võtta aeg endasse vaatamiseks ja enda sisse kogunenud lugude/teadmiste avamiseks teistele. Tekkis võimalus rääkida ja õppida neid lugusid koguma ja kirja panema! Igal pool elab inimesi, keda võiks nimetada maa soolaks, kelles on sügavust, tarkust, hoolimist. On olnud suur rõõm nendega kohtuda!"

Kursuse läbiviija Terje Puistaja "Kui ma mõtlen sellele kursusele, siis kõigepealt tulevad meelde inimeste lood. Ja et meil on olemas omad rahvajutustajad. Ja sügavus, valu, mis nendes jagatud lugudes on. Me räägime tänapäeval omavahel nii vähe, aeg libiseb käest, lood aga kummitavad ja kui ei ole neid kellegagi jagada... Oleme avastanud igal kursusel uskumatuid kullaterasid, mis meie maal on - meie inimesi."


KURSUSED 2020
Tuleme külla:)


Kursused 2019:
 Järvamaal

kolmapäev, 2. oktoober 2019 (alateema: lugude jutustamine),
kolmapäev, 16. oktoober  2019  (alateema: pärimused, rütmid, rahvalaulud),
kolmapäev, 30. oktoober 2019 (alateema: perepärimus, laulumängud, rahvamängud, kombestik)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Imavere Rahvamaja
Kohtade piirarv
: 12. Vabu kohti ei ole.


 Pärnus
Toimumisajad Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis:
1) kolmapäev, 28. august 2019; 
2) reede, 13. september 2019; 
3) kolmapäev, 25. september 2019. 
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts, Allika tn 2a, Pärnu„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks.
Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös. Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.

Osaleda saavad:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastased inimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.

Registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.
Registreerimiseks palume esitada järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefon.
NB! Registreerimisel palume lisada sihtrühm, kuhu kuulute.

 

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaleti Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194

 

©Eesti Rahvapärimuse Kool 2020

 

Lisainfo teiste 2019. aastal toimunud ESF kursuste kohta:

Pärimuskursus Pala Kultuurimajas

Pärimuskursus Pärnus