PROJEKTID

ESF PROJEKT ESITUS JA EESKUJU KUI VÕTI ÕPIOSKUSTESSE

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt

Eesti Rahvapärimuse Kooli kursus 
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"
 


Tähelepanu!

Registreerimiseks on avatud kursused Pärnus ja Pala Kultuurimajas:

Toimumisajad Pala Kultuurimajas:
1) reede, 23. august 2019 (alateema: lugude jutustamine),
2) kolmapäev, 11. september 2019 (alateema: pärimused, rütmid, laulud, mängud),
3) kolmapäev, 18. september 2019 (alateema: laulumängud ja rahvamängud)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pala Kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald
Kohtade piirarv: 12. Hetkel 8 vaba kohta.

Toimumisajad Pärnus:
1) kolmapäev, 28. august 2019; 
2) reede, 13. september 2019; 
3) kolmapäev, 25. september 2019. 
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts, Allika tn 2a, Pärnu
Kohtade piirarv: 12. Hetkel 6 vaba kohta.

Lisainfo:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"LISAINFO ESF projekti kohta
Eesti Vabaharidusliidu
projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 - projektijuht Maire Loor
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) - projektijuht Tuuli Pärg
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) - projektijuht Maire Sander

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid. Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.

Eesti Rahvapärimuse Koolil toimub projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ raames Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel pärimuskursus 
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina (http://vabaharidus.ee/index.php?page=194)

TOIMUNUD KURSUSED JA TOIMUMISAJAD:
1) Raplamaa (Rapla MV, Tallinna mnt 14, Rapla) - 22.09, 17.10, 24.11.2017
2) Võrumaa (Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14) - 29.09, 31.10, 28.11.2017
3) Harjumaa (Rahvakultuuri Keskus, J. Vilmsi 55, Tallinn) - 20.10, 14.11, 8.12.2017
4) Lääne-Virumaa (Uhtna Lasteaed) - 17.11, 11.12.2017, 23.01.2018
5) Ida-Virumaa (Mäetaguse vald, Tagavälja talu) - 28.03, 16.04, 17.05.2018
6) Tartumaa (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum) - 18.04, 11.05, 04.06.2018
7) Läänemaa (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž) - 17.10, 21.11, 12.12.2018

Sihtrühmad: (1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud, (3) vähenenud töövõimega inimesed,  (4) üle 50-aastased inimesed, (5) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (6) teise kultuuritaustaga inimesed.

Tähelepanu!

Registreerimiseks on avatud kursused Pärnus ja Pala Kultuurimajas:

Toimumisajad Pala Kultuurimajas:
1) reede, 23. august 2019 (alateema: lugude jutustamine),
2) kolmapäev, 11. september 2019 (alateema: pärimused, rütmid, laulud, mängud),
3) kolmapäev, 18. september 2019 (alateema: laulumängud ja rahvamängud)
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pala Kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald
Kohtade piirarv: 12. Hetkel 8 vaba kohta.

Toimumisajad Pärnus:
1) kolmapäev, 28. august 2019; 
2) reede, 13. september 2019; 
3) kolmapäev, 25. september 2019. 
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts, Allika tn 2a, Pärnu
Kohtade piirarv: 12. Hetkel 6 vaba kohta.

Lisainfo:
Pärimuskursus "Eesti traditsiooniline rahvakultuur - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"

LISAINFO ESF projekti kohta
Eesti Vabaharidusliidu
projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 - projektijuht Maire Loor
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) - projektijuht Tuuli Pärg
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) - projektijuht Maire Sander

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid. Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.

Eesti Rahvapärimuse Koolil toimub projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ raames Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel pärimuskursus 
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse"

Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina (http://vabaharidus.ee/index.php?page=194)

TOIMUNUD KURSUSED JA TOIMUMISAJAD:
1) Raplamaa (Rapla MV, Tallinna mnt 14, Rapla) - 22.09, 17.10, 24.11.2017
2) Võrumaa (Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14) - 29.09, 31.10, 28.11.2017
3) Harjumaa (Rahvakultuuri Keskus, J. Vilmsi 55, Tallinn) - 20.10, 14.11, 8.12.2017
4) Lääne-Virumaa (Uhtna Lasteaed) - 17.11, 11.12.2017, 23.01.2018
5) Ida-Virumaa (Mäetaguse vald, Tagavälja talu) - 28.03, 16.04, 17.05.2018
6) Tartumaa (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum) - 18.04, 11.05, 04.06.2018
7) Läänemaa (Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž) - 17.10, 21.11, 12.12.2018

Sihtrühmad: (1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud, (3) vähenenud töövõimega inimesed,  (4) üle 50-aastased inimesed, (5) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (6) teise kultuuritaustaga inimesed.


Läänemaa kursuse lõputööde esitlus 12.12.2018
Läänemaa kursuse lõputööde esitlus 12.12.2018
Võrumaa kursus 28.11.2017
Võrumaa kursus 28.11.2017