ESITUS JA EESKUJU KUI VÕTI ÕPIOSKUSTESSE

„EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse“

 


See on kursus meie lugudest, õppimisest, igapäevaelust, pärimustest.

Kursuse läbiviija Marju Järvpõld: "Kogukonna jõud on seal elavates (eriti seal sündinud) inimestes, kes kannavad koha järjepidevust ja lugusid põlvest põlve. Lood ei lähe edasi niisama, neid peab kas olema võimalus rääkida või veel parem - kirja panna.  Selleks on vaja võtta aega, ja see kursus andis võimaluse võtta aeg endasse vaatamiseks ja enda sisse kogunenud lugude/teadmiste avamiseks teistele. Tekkis võimalus rääkida ja õppida neid lugusid koguma ja kirja panema! Igal pool elab inimesi, keda võiks nimetada maa soolaks, kelles on sügavust, tarkust, hoolimist. On olnud suur rõõm nendega kohtuda!"

Kursuse läbiviija Terje Puistaja "Kui ma mõtlen sellele kursusele, siis kõigepealt tulevad meelde inimeste lood. Ja et meil on olemas omad rahvajutustajad. Ja sügavus, valu, mis nendes jagatud lugudes on. Me räägime tänapäeval omavahel nii vähe, aeg libiseb käest, lood aga kummitavad ja kui ei ole neid kellegagi jagada... Oleme avastanud igal kursusel uskumatuid kullaterasid, mis meie maal on - meie inimesi."


EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse

Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.
Kursuse maht: 32h (3x8h kontaktõpe+kodutöö 8h)
Tuleme külla.
Lisainfo ja registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.

 

TÖÖTA JA ÕPI!
Eesti Rahvapärimuse Kool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


2019. aastal toimus kursus Pala Rahvamajas, Imavere Rahvamajas, Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis.
Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaleti Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194
Kursus oli suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.
Osaleda said:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastased inimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.

See on kursus meie lugudest, õppimisest, igapäevaelust, pärimustest.


Kursuse läbiviija Marju Järvpõld: "Kogukonna jõud on seal elavates (eriti seal sündinud) inimestes, kes kannavad koha järjepidevust ja lugusid põlvest põlve. Lood ei lähe edasi niisama, neid peab kas olema võimalus rääkida või veel parem - kirja panna.  Selleks on vaja võtta aega, ja see kursus andis võimaluse võtta aeg endasse vaatamiseks ja enda sisse kogunenud lugude/teadmiste avamiseks teistele. Tekkis võimalus rääkida ja õppida neid lugusid koguma ja kirja panema! Igal pool elab inimesi, keda võiks nimetada maa soolaks, kelles on sügavust, tarkust, hoolimist. On olnud suur rõõm nendega kohtuda!"

Kursuse läbiviija Terje Puistaja "Kui ma mõtlen sellele kursusele, siis kõigepealt tulevad meelde inimeste lood. Ja et meil on olemas omad rahvajutustajad. Ja sügavus, valu, mis nendes jagatud lugudes on. Me räägime tänapäeval omavahel nii vähe, aeg libiseb käest, lood aga kummitavad ja kui ei ole neid kellegagi jagada... Oleme avastanud igal kursusel uskumatuid kullaterasid, mis meie maal on - meie inimesi."


EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse

Kursuse märksõnad: rahvapärimused, paikkondlikud eripärad, rahvalaulud, mängud, traditsioonid, perekonna lood, isikliku kogemuse lood, improvisatsioon ja pärimused.
Õpiväljund. Kursus on enesesse vaatamiseks, üllatava avastamiseks, õppimise nautimiseks. Läbitut saab soovi korral rakendada igapäevaelus ja töös.
Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.
Kursuse maht: 32h (3x8h kontaktõpe+kodutöö 8h)
Tuleme külla.
Lisainfo ja registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.

 

TÖÖTA JA ÕPI!
Eesti Rahvapärimuse Kool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 


2019. aastal toimus kursus Pala Rahvamajas, Imavere Rahvamajas, Pärnu Aianduse ja Mesinduse Seltsis.
Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaleti Eesti Vabaharidusliidu partnerina http://vabaharidus.ee/index.php?page=194
Kursus oli suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.
Osaleda said:
(1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed, (2) töötud või vähenenud töövõimega inimesed, (3) üle 50-aastased inimesed, (4) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed, (5) teise kultuuritaustaga inimesed.