Mardipäeva õpituba, 9. november 2007 Tartus, Anne Noortekeskuses.
Toomapäeval, 21.detsembril 2017 saab
Eesti Rahvapärimuse Kool 10 aastaseks

Eesti Rahvapärimuse Koolist
lähemalt
http://www.parimuskool.ee/tutvustus.html
Pilte erinevatest programmidest, õpetest  https://www.flickr.com/photos/parimuskool


NB! Palume meie programmidele eelnevalt registreeruda.
Eelregistreerimine, info: terje.parimuskool@gmail.com,  tel 56 492 650.
Mis toimunud aastatel 2008-2017 http://www.parimuskool.ee/toimunust.html
 

AASTA 2017
MIS KOHE TULEMAS


RÄNDAV PÄRIMUSKOOL
22
.12.2017   08.30  Pidulik jõuluhommik 1.-3.klassi õpilastele
                Jõulukombed, jutud, ühised laulud.

                   
 Toimumiskoht: Jõgeva Põhikool

Eesti Rahvapärimuse Kooli pärimuskursusel Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel:
 
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse".
 
Euroopa Sotsiaalfondi projektis „Õpioskus kui võti õppesse“ osaletakse Eesti
 Vabaharidusliidu partnerina
(http://vabaharidus.ee/index.php?page=194)
Tähelepanu! Uued ESF kursused 2018:
1) Tartumaa (koht täpsustub): 21.03, 20.04, 11.05.2018.
2)
Ida-Virumaa (Tagavälja talu, http://www.tagavalja.eu/kontakt) 28.03, 26.04, 17.05.2018.
3)
Läänemaa, Haapsalu (koht täpsustub): algus 03.10.2018.

Kursused 2017:

1) Raplamaa (Rapla MV, Tallinna mnt 14, Rapla)- 22.09, 17.10, 24.11.2017. Kursus on lõppenud.
2)
Võrumaa (Antsla Gümnaasium, Kooli tee 14) - 29.09, 31.10, 28.11.2017. Kursus on lõppenud.
3)
Harjumaa (Rahvakultuuri Keskus, J. Vilmsi 55, Tallinn)- 20.10, 14.11, 8.12.2017. Kursus on
 lõppenud.

4) Lääne-Virumaa (Uhtna Lasteaed, Nooruse 1, Uhtna)- 17.11, 11.12.2017, 23.01.2018.
Kohtade piirarv kursustele: 12 osalejat.
Sihtrühmad: (1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed,
(2) töötud, (3) vähenenud töövõimega inimesed,  (4) üle 50-aastased inimesed,
(5) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed,
(6) teise kultuuritaustaga inimesed.
 
Eesmärk:
õppimisse kaasamine ja õpioskuste arendamine  läbi rahvapärimuslike
 tegevuste.
Eelregistreerimine: terje.parimuskool@gmail.com,  tel 56 492 650.
Lisianfo: http://www.parimuskool.ee/songandstory.html

 

AASTA 2017
Mis toimunud 2008-2017 august (k.a.): http://www.parimuskool.ee/toimunust.html

DETSEMBER - RÄNDAV PÄRIMUSKOOL

04
.12.2017    9.30  Folkloorne kombestikuprogramm väikestele "JÕULUMÄNG"
              
 Programmi viivad läbi Anu Ander ja Terje Puistaja
                   
 Toimumiskoht: Tartu Lasteaed Ploomike (reserveeeritud)

05
.12.2017   8.55 Jõuluprogramm Pärnumaal "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Pärnumaa, Jõõpre Põhikool

05
.12.2017   9.40 Jõuluprogramm Pärnumaal "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Pärnumaa, Jõõpre Põhikool

05.12.2017   10.30 Jõuluprogramm Pärnumaal "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Pärnumaa, Jõõpre Põhikool

05.12.2017   11.30 Jõuluprogramm Pärnumaal "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Pärnumaa, Jõõpre Põhikool

05.12.2017   12.30 Jõuluprogramm Pärnumaal "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Pärnumaa, Jõõpre Põhikool

06
.12.2017   9.00 Jõuluprogramm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Koonga Kool, Pärnumaa

06
.12.2017   10.00 Jõuluprogramm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Koonga Kool, Pärnumaa

06.12.2017   11.00 Jõuluprogramm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Koonga Kool, Pärnumaa

07.12.2017    13.30-15  LASTE PÄRIMUSKOOL
                 
Toimumiskoht: Tartu Variku Kool, ruum 205

08.12.2017   Pärimuskursus
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR
                 esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" / 3

               
 Toimumiskoht: Rahvakultuuri Keskus, Tallinn, J. Vilmsi 55
               
Kursus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel

10
.12.2017   11.00 Jõuluhommik "PÄRIMUSLIKUD JÕULUD KOGUKONNAS"
               
Jõulumänge mängib koos väikeste ja suurtega Terje Puistaja
                   
 Toimumiskoht: Lüllemäe Rahvaõpistu

11.12.2017
  
10.00-17 Kursus LÄÄNE-VIRUMAAL: "EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR
                 esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" / 2
               
 Teise õppepäeva alateema "Kombestik enne ja nüüd". Lektor Terje Puistaja.
               
 Toimumiskoht: Uhtna Lasteaed (Nooruse 1, Uhtna, Lääne-Virumaa)
               
Kursus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel

12
.12.2017    8.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

12.12.2017    9.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

12.12.2017    10.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

12.12.2017    11.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

12.12.2017    12.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

12.12.2017    13.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Sillamäe Vanalinna Kool (reserveeeritud)

14.12.2017    13.30-15  LASTE PÄRIMUSKOOL
                 
Toimumiskoht: Tartu Variku Kool, ruum 406

14
.12.2017    16-17  Jõulukombestiku peoprogramm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Melliste Algkool-Lasteaed, Pähklikeste rühm (reserveeeritud)

15.12.2017   10-15.15 Pärimuskursus täiskasvanutele
               
"RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVADEGA SEOTUD RAHVAMÄNGUD"
               
 Toimumiskoht: Talumehe kõrts, Haapsalu

18.12.2017   10.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Türi Muuseum

18.12.2017   11.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Türi Muuseum

18.12.2017   12.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Türi Muuseum (reserveeeritud)

18.12.2017   13.00 Jõulukombestiku programm "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Türi Muuseum

18.12.2017   16.00 Jõulukombestik peredele "JÕULUSOKU KÜLASKÄIK"
                   
 Toimumiskoht: Türi Noortekeskus

19
.12.2017   8.30  Folkloorne kombestikuprogramm väikestele "JÕULUMÄNG"
                   
 Toimumiskoht: Paide valla lasteaed-kool

19
.12.2017   9.30  Folkloorne kombestikuprogramm väikestele "JÕULUMÄNG"
                   
 Toimumiskoht: Paide valla lasteaed-kool

19
.12.2017   10.30  Folkloorne kombestikuprogramm väikestele "JÕULUMÄNG"
                   
 Toimumiskoht: Paide valla lasteaed-kool

22
.12.2017   08.30  Pidulik jõuluhommik 1.-3.klassi õpilastele
                Jõulukombed, jutud, ühised laulud.

                   
 Toimumiskoht: Jõgeva Põhikool

JAANUAR 2018
23.01.2018   Pärimuskursus LÄÄNE-VIRUMAAL:
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR
                 esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" / 3 õppepäev

               
 Kolmanda õppepäeva alateema "Vastlapäev, laulumängud, perepärimus"
               
 Toimumiskoht: Uhtna Lasteaed (Nooruse 1, Uhtna, Lääne-Virumaa)
               
Kursus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel

VEEBRUAR 2018
28.02.2018   Pärimuskursus "UMMAMUUDU ehk - muusika, pärimused ja improvisatstioon
                 minevikus, olevikus ja tulevikud"
               
Kursust viivad läbi Marju Järvpõlda ja Terje Puistaja.
               
Toimumiskoht: Valga Muuseum

MÄRTS 2018
21.03.2018   Pärimuskursus Tartumaal:
"EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR
                 esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" / 1 õppepäev

               
 Toimumiskoht: Tartu (koht täpsustub)
               
Kursus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel

28.03.2018   Pärimuskursus Ida-Virumaal: "EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR
                 esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" / 1 õppepäev

               
 Toimumiskoht: Tagavälja talu, Ida-Virumaa
               
Kursus on tasuta ja toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel