LUGUDE JUTUSTAMINE

Sügava sisuga, väga tähendusterohke kursus. Meie elust, kogemustest, mälestustest, erilistest hetkedest, inimestest, esemetest. Aeg muu jaoks jääb seisma, oluliseks muutuvad lood, mida räägitakse, jagatakse, joonistatakse, mõistatatakse. Kaasasolevad kallid esemed on ümbritsetud õhkõrnade, kulla väärtuses mälestustega. 
 


Iga kord kui on lugude jutustamise kursus kordub ime, mida on võimalik tajuda vaid kohal olles - vägi lugudest, rahvajutustajatest, olulistest inimestest meie ümber - ema-isa, vanaema-vanaisa, abikaasa, sõber, eriline inimene.... Kõik need lood täidavad ruumi tihedusega, millest hing jääb kinni, aeg kulgeb omamoodi. Plaksutamine lugude jutustajale on võimatu, vaid sõrmede vibelus võib paitada pead... 

Lugude jutustamine on üks tähendusrikkamaid kursuseid Eesti Rahvapärimuse Koolis.
Need on meie rahva lood.
 

Märksõnad: esemed, jutustused, lugude jagamine, äraarvamine, joonistamine, laulmine, lugude rütmiks muutmine. Näituse tegemine, rituaalid, improvisatsioon ja kontsert, lugude manifest. Isikliku kogemuse lood, muinasjutud.

Sihtgrupp. Kõigile lugude jutustajatele, kuulajatele ja nendele, kes soovivad katsetada uusi meetodeid, tunnevad huvi pärimusliku maailma, muusika vastu (sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid,  muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes, noorte- ja lastekeskustes, folklooriringides töötajad, rahvamajade juhid jpt). Lugude jutustamine on lühikursus jutustamise kontekstis
kasutatavatest erinevatest meetoditest, eesmärgiks avastada uusi, loomingulisi võtteid lugude jutustamiseks.

Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Marju Järvpõld: „Igaühe sees on peidus palju lugusid - kas Sa tead,  kuidas need enda seest üles leida ja kuidas neist saaksid lood, mis teistele rääkides muutuvad Sinust suuremaks?“ 

Terje Puistaja: „Olen võlutud lugudest, mida inimesed räägivad ja õnneks rahvajutustajad ei ole meie hulgast kuhugi kadunud. Lugude jutustamise erinevate meetodite kasutamine on kindlasti üheks suurepäraseks ja loovaks aktiivõppe vahendiks koolis kui lasteaias, lugusid räägivad ju väikesed kui suured. Kuidas  jõuda lugudeni, kuidas käivitada lugude jagada tahtmist ja lõimida meetodeid nii, et nendest ka kasu on - see on antud kursuse üks teemadest“.

Marju: “Lugude jutustamine ei käi lihtsalt nipsust - nii, nüüd hakkame jutustama. Lahtisulatamine ja lugudesse sisse sulamine vajab aega, süvenemist ja usaldavat-turvalist keskkonda. Seda kõrvalt näha ja selles samaaegselt osaleda on võimas tunne. Näod, millel virvendavad mõtlikkus, kurbus, naeratus, endassevaatav pilk ühel ja samal ajahetkel. Midagi olulist saab enda seest välja räägitud ja mõni hetk saab veel olulisemaks kui varem. Lugude jutustamisel on sees müstiline vägi.“

Lugude jutustamine on üks tähendusrikkamaid kursuseid Eesti Rahvapärimuse Koolis.
Need on meie rahva lood.NB!
Kaasa võtta
üks ese, mis omab teie jaoks erilist tähendust. See võib olla päritud, kingitud, ostetud, leitud, ise meisterdatud vmt.
Ese peaks seonduma mingi olulise juhtumi, mälestuse, emotsiooni, kogemusega.

Kursus tugineb rahvusvahelisele projektile „COME SHARE THE STORY“ (2012-2014), mis toimus Iirimaal, Taanis, Norras, Hispaanias, Eestis.
Lugude jutustamise kursuseid on kaks - I ja II osa, mõlemas on erinevad meetodid.

Osalejate arv: 16-26 inimest.
Kursuse hind: 33 eurot osaleja kohta.
Küllakutsumisel hind vastavalt hinnapakkumisele ja kokkuleppele.

Registreerimine ja lisainfo: terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650. 
Registreerimiseks palume võimalusel esitada järgmised andmed:
1) osaleja nimi, e-post, telefon, töökoht, amet;
2) arve maksja rekvisiidid: aadress, kontaktisik, telefon.

Iga kord kui on lugude jutustamise kursus kordub ime, mida on võimalik tajuda vaid kohal olles - vägi lugudest, rahvajutustajatest, olulistest inimestest meie ümber - ema-isa, vanaema-vanaisa, abikaasa, sõber, eriline inimene.... Kõik need lood täidavad ruumi tihedusega, millest hing jääb kinni, aeg kulgeb omamoodi. Plaksutamine lugude jutustajale on võimatu, vaid sõrmede vibelus võib paitada pead... 

Lugude jutustamine on üks tähendusrikkamaid kursuseid Eesti Rahvapärimuse Koolis.
Need on meie rahva lood.
 

Märksõnad: esemed, jutustused, lugude jagamine, äraarvamine, joonistamine, laulmine, lugude rütmiks muutmine. Näituse tegemine, rituaalid, improvisatsioon ja kontsert, lugude manifest. Isikliku kogemuse lood, muinasjutud.


Sihtgrupp. Kõigile lugude jutustajatele, kuulajatele ja nendele, kes soovivad katsetada uusi meetodeid, tunnevad huvi pärimusliku maailma, muusika vastu (sh aineõpetajad, lasteaiaõpetajad, koolide huvijuhid,  muuseumiõpetajad, loomingulistes ühendustes, noorte- ja lastekeskustes, folklooriringides töötajad, rahvamajade juhid jpt). Lugude jutustamine on lühikursus jutustamise kontekstis
kasutatavatest erinevatest meetoditest, eesmärgiks avastada uusi, loomingulisi võtteid lugude jutustamiseks.

Kursust viivad läbi Terje Puistaja, Marju Järvpõld.

Marju Järvpõld: „Igaühe sees on peidus palju lugusid - kas Sa tead,  kuidas need enda seest üles leida ja kuidas neist saaksid lood, mis teistele rääkides muutuvad Sinust suuremaks?“ 

Terje Puistaja: „Olen võlutud lugudest, mida inimesed räägivad ja õnneks rahvajutustajad ei ole meie hulgast kuhugi kadunud. Lugude jutustamise erinevate meetodite kasutamine on kindlasti üheks suurepäraseks ja loovaks aktiivõppe vahendiks koolis kui lasteaias, lugusid räägivad ju väikesed kui suured. Kuidas  jõuda lugudeni, kuidas käivitada lugude jagada tahtmist ja lõimida meetodeid nii, et nendest ka kasu on - see on antud kursuse üks teemadest“.

Marju: “Lugude jutustamine ei käi lihtsalt nipsust - nii, nüüd hakkame jutustama. Lahtisulatamine ja lugudesse sisse sulamine vajab aega, süvenemist ja usaldavat-turvalist keskkonda. Seda kõrvalt näha ja selles samaaegselt osaleda on võimas tunne. Näod, millel virvendavad mõtlikkus, kurbus, naeratus, endassevaatav pilk ühel ja samal ajahetkel. Midagi olulist saab enda seest välja räägitud ja mõni hetk saab veel olulisemaks kui varem. Lugude jutustamisel on sees müstiline vägi.“

Lugude jutustamine on üks tähendusrikkamaid kursuseid Eesti Rahvapärimuse Koolis.
Need on meie rahva lood.NB!
Kaasa võtta
üks ese, mis omab teie jaoks erilist tähendust. See võib olla päritud, kingitud, ostetud, leitud, ise meisterdatud vmt.
Ese peaks seonduma mingi olulise juhtumi, mälestuse, emotsiooni, kogemusega.

Kursus tugineb rahvusvahelisele projektile „COME SHARE THE STORY“ (2012-2014), mis toimus Iirimaal, Taanis, Norras, Hispaanias, Eestis.
Lugude jutustamise kursuseid on kaks - I ja II osa, mõlemas on erinevad meetodid.

Osalejate arv: 16-26 inimest.
Kursuse hind: 33 eurot osaleja kohta.
Küllakutsumisel hind vastavalt hinnapakkumisele ja kokkuleppele.

Registreerimine ja lisainfo: terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650. 
Registreerimiseks palume võimalusel esitada järgmised andmed:
1) osaleja nimi, e-post, telefon, töökoht, amet;
2) arve maksja rekvisiidid: aadress, kontaktisik, telefon.