KÜSKi projekt RÄNDAV PÄRIMUSKOOL

KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITALI projekt - RÄNDAV PÄRIMUSKOOL


Kodanikuühenduse Sihtkapitali 2017. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru tulemusena toetati Eesti Rahvapärimuse Kooli üle-eestilist projekti RÄNDAV PÄRIMUSKOOL kokku 14895.46 euroga.
Omapanus projektis oli 5179.16 eurot.
Projekti kestvus 01.09.2017-31.10.2018.


Projekti eesmärk. Eesti Rahvapärimuse Koolil pärimustegevuste toimumine Eestis (sh folkloorsed programmid, pärimuskursused, seminarid, esinemised, suvekoolid, rahvaluule kogumine jpm).
Sihtgrupiks lapsed ja täiskasvanud. Kõikide tegevuste läbiviimisel on olulisel kohal õppematerjalide koostamine ja arendamine, töövahendite olemasolu ja sihtgruppideni jõudmine. Projekti abil paraneb märgatavalt Eesti Rahvapärimuse Kooli suutlikkus pakkuda eelkirjeldatud teenuseid, lihtsustada igapäevatööd, hoida kokku aja- ja ressursikulu, parandada asutuse finantsvõimekust.
Esmakordselt 10 tegutsemisaasta jooksul saab asutus endale transpordivahendi ja töövahendid - arvuti, printeri, tahvli, videoprojektori.

Tulemus 
1. Programmide, tegevuste, uute ideede, tegevuste kasv (rohkem kui 10%).
2. Uued koostööpartnerid, jätkuvad koostööd aastatel 2019-2020, erinevate osalenud kogukondade (nii uute, kui vanade) korduvkaasamine.
3. Märksa väiksem ressurss tööde teostamisel.
4. Suutlikkus jõuda erinevate sihtgruppideni, seda ka raskesti ligipääsetavates piirkondades.

Kokku on toimunud ME17 raames 149 sündmust, osalejaid 3437.
Võrdluseks - ME17 prognoos projektis oli 140 sündmust kokku / 3100-3300 osalejat

Kokkuvõtteks - me oleme nähtavamad, meil on rohkem jaksu ja usku endasse. Et see, mida me teeme, on õige asi. Me oleme teel tootemahu ja finantsvõimekuse suurenemise poole. Meil on väga palju mõtteid, ideid. Mitte, et enne seda ei olnud, vaid nüüd on palju rohkem tarkust, võtteid, võimalusi. Arvestades, kuivõrd saame kasutada soetatut oma töös, on meil võimalik kokku hoida inimressurssi ja panustada selle võrra rohkem sisulisse töösse.


Täname väga Kodanikuühenduse Sihtkapitali, Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
i Kadri Paud, meie projekti turunduseksperti Aune Lillemetsa
 

Kodanikuühenduse Sihtkapitali 2017. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru tulemusena toetati Eesti Rahvapärimuse Kooli üle-eestilist projekti RÄNDAV PÄRIMUSKOOL kokku 14895.46 euroga.
Omapanus projektis oli 5179.16 eurot.
Projekti kestvus 01.09.2017-31.10.2018.Projekti eesmärk. Eesti Rahvapärimuse Koolil pärimustegevuste toimumine Eestis (sh folkloorsed programmid, pärimuskursused, seminarid, esinemised, suvekoolid, rahvaluule kogumine jpm).
Sihtgrupiks lapsed ja täiskasvanud. Kõikide tegevuste läbiviimisel on olulisel kohal õppematerjalide koostamine ja arendamine, töövahendite olemasolu ja sihtgruppideni jõudmine. Projekti abil paraneb märgatavalt Eesti Rahvapärimuse Kooli suutlikkus pakkuda eelkirjeldatud teenuseid, lihtsustada igapäevatööd, hoida kokku aja- ja ressursikulu, parandada asutuse finantsvõimekust.
Esmakordselt 10 tegutsemisaasta jooksul saab asutus endale transpordivahendi ja töövahendid - arvuti, printeri, tahvli, videoprojektori.

Tulemus 
1. Programmide, tegevuste, uute ideede, tegevuste kasv (rohkem kui 10%).
2. Uued koostööpartnerid, jätkuvad koostööd aastatel 2019-2020, erinevate osalenud kogukondade (nii uute, kui vanade) korduvkaasamine.
3. Märksa väiksem ressurss tööde teostamisel.
4. Suutlikkus jõuda erinevate sihtgruppideni, seda ka raskesti ligipääsetavates piirkondades.

Kokku on toimunud ME17 raames 149 sündmust, osalejaid 3437.
Võrdluseks - ME17 prognoos projektis oli 140 sündmust kokku / 3100-3300 osalejat

Kokkuvõtteks - me oleme nähtavamad, meil on rohkem jaksu ja usku endasse. Et see, mida me teeme, on õige asi. Me oleme teel tootemahu ja finantsvõimekuse suurenemise poole. Meil on väga palju mõtteid, ideid. Mitte, et enne seda ei olnud, vaid nüüd on palju rohkem tarkust, võtteid, võimalusi. Arvestades, kuivõrd saame kasutada soetatut oma töös, on meil võimalik kokku hoida inimressurssi ja panustada selle võrra rohkem sisulisse töösse.


Täname väga Kodanikuühenduse Sihtkapitali, Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant
i Kadri Paud, meie projekti turunduseksperti Aune Lillemetsa