Folkloorne kadrimäng. Foto: Arp Karm, ERM.

     Toomapäeval, 21.detsembril 2017 sai
Eesti Rahvapärimuse Kool 10 aastaseks

11.05.2018 Eesti Kirjandusmuuseumis
17.05.2018 Tagavälja talus

EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR -
ESITUS JA EESKUJU KUI VÕTI ÕPIOSKUSTESSE

 

Lisainfo: uudised 2018