Folkloorne kadrimäng. Foto: Arp Karm, ERM.

      06.08.2014 PÕLVA TALURAHVAMUUSEUMIS  
PÄRIMUSLIKUD RAHVAMÄNGUD
Lisainfo: uudised 2014